Home

Overzicht zorgverleners met maatregel

Hieronder vindt u een kaart van Nederland, met daarop de locatie van zorgaanbieders met een maatregel. Goed om te weten als u op de kaart naar een zorgaanbieder zoekt: Het gaat alleen om organisaties; individuele zorgverleners staan niet op de kaart. Soms heeft een zorgaanbieder een werkgebied, bijvoorbeeld als in de thuiszorg. De kaart geeft. Zorginstellingen en zorgverleners met maatregel. Als er veel misgaat in een zorginstelling dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de zorginstelling een maatregel opleggen. Dit geldt ook voor zorgverleners en zorgproducenten. De Inspectie publiceert de zorginstellingen en zorgverleners met maatregel op haar website Sinds 1 juli 2012 is er op www.bigregister.nl meer informatie zichtbaar over maatregelen die zijn opgelegd aan zorgverleners. Bekijk het recente overzicht van (mond)zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd Zorgverleners die bij het medisch tuchtcollege een waarschuwing krijgen, blijven onbekend en anoniem voor de Nederlandse patiënt. Hun namen zijn niet opgenomen in het overzicht van zorgverleners met een maatregel BIG-register. Waarschuwingen worden nb opgelegd bij onnodige sterfgevallen

Actuele maatregelen Maatregelen die we kunnen nemen

Vrijwel alle namen zijn afkomstig van het overzicht van het BIG-register van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door info at sin-nl.org voor meest actuele situatie over falende zorgverleners oa ivm aangaan relaties met patienten, door tuchtcolleges aangeduid als grensoverschrijdend gedrag. 9 februari 2020: schijn van partijdigheid Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL. OVERZICHT. Dit zijn de nieuwe corona-maatregelen van de Veiligheidsraad . 27/07/2020 om 16:27 Willen we het aantal besmettingen met het coronavirus weer doen dalen, dan moeten heel wat. met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen, zoals zorgverleners, kan werken per hoge uitzondering toegestaan worden indien dit de enige mogelijkheid is om de continuïteit van de zorg/dienst te waarborgen, mits: o het dragen van adequate beschermingsmiddelen: een mondmasker. Tips voor gesprekken met patiënten. Op verzoek van zorgverleners hebben wij tips opgenomen voor gesprekken met patiënten. Uitgangspunt is het proces van Wat er toe doet. Een leidraad voor het gesprek. Uw patiënt komt op het consult. U heeft hem/haar gevraagd Wat er toe doet thuis te doorlopen. Nodig de patiënt uit de uitkomsten (print) van Wat er toe doet toe te lichten; Vraag eventueel.

Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 4 januari 2013. Schorsingen opgelegd door tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Naam. Voorletters. Laatst bekende. woonplaats Beroep BIG-nummer. Begindatum. maatregel. Einddatum. maatregel. Perpetual. motion* Boerboom S.K. Amsterdam Arts 39032411001. 18-12-2012. Bruijne, de J. Abcoude Arts 29041659901 21. ZorgDomein is er voor alle zorgverleners, bijvoorbeeld: huisartsen, ziekenhuizen, diagnostische centra, VVT, paramedici, GGZ-instellingen en ZBC's Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele wijzigingen in het pgb-proces. Zo is het tot 1 juli mogelijk om zorg door te betalen als deze niet geleverd kon worden. Dit geldt voor zorg via een pgb op basis van de Wmo. Economie Update Overzicht: deze maatregelen moeten de economie een duwtje geven en de koopkracht ondersteunen Beeld ANP. De superkern van tien partijen die de federale regering met volmachten.

Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 15 april 2013. Sinds 1 juli 2012 is er op www.bigregister.nl meer informatie zichtbaar over maatregelen die zijn opgelegd aan zorgverleners. Het BIG-register toont deze extra informatie uitsluitend over. maatregelen die vanaf 1 juli 2012 aan zorgverleners zijn opgelegd Op deze pagina vind je een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland. De zorgverzekering vergelijken kan je vervolgens ook doen met onze zorgvergelijker.. Kijk hier voor meer info over de zorgverzekering in 2020.. Achmea. Achmea is de grootste zorgverzekeraar in Nederland. Het heeft zo'n 5 miljoen verzekerden, en daarmee een marktaandeel van ruim 30 procent Maar net als sommige andere virale respiratoire infecties kunnen complicaties zoals een pneumonie en koorts bij een zwangere ernstig verlopen. Dit geldt met name voor het derde trimester (> 28 weken) van de zwangerschap, vanwege de mechanische beperking van de groeiende buik met als gevolg verkleining van de longcapaciteit. Dit geldt dus niet. De zorgverleners in die centra kunnen zich zo voor de volle 100% focussen op de zorg voor patiënten. Het RIZIV heeft deze regeling uitgewerkt samen met de FOD Volksgezondheid en in samenspraak met het werkveld. Covid-19 - Financiële impact voor de zorgverleners: evaluatie na afloop van de crisi Ook moet de instelling aan cliënten/vertegenwoordigers terugkoppelen wat hij doet met de uitkomsten. Instellen cliëntenraad • In de volgende gevallen moet een cliëntenraad ingesteld te worden door de instelling: - in de ambulante zorg / thuiszorg met meer dan 25 zorgverleners (verblijf < 24 uur of ambulant). Per Algemene Maatregel van Bestuur wordt nog bepaald voor welke vormen ambulante.

Zorginstellingen en zorgverleners met maatregel

 1. OVERZICHT. Deze draconische maatregelen moeten het virus klein krijgen . 16/10/2020 om 22:27 Over twee weken wordt deze maatregel wel geëvalueerd. Eten afhalen zal wel nog kunnen, net als.
 2. Patiënten met een verwijzing van eerstelijns zorgverleners, trombosediensten en reguliere bloedafname nemen de route naar de bloedafname op de zesde verdieping via de linker ingang. Patiënten met een verwijzing van de OK, oncologie, poliklinieken en andere specialismen in het ziekenhuis worden verwezen naar de bloedafname op de begane grond via de hoofdingang
 3. st een basisverzekering. Basis- en aanvullende zorgverzekeringen kun je bij veel verschillende zorgverzekeraars afsluiten. Hier vind je een overzicht van alle zorgverzekeraars
 4. OVERZICHT. Alle trends blijven stijgen, woensdag record van meer dan 6.000 nieuwe gevallen op één dag . coronavirus Tussen 1 en 7 oktober zijn in België gemiddeld 3.749 nieuwe.

Covid zorgverleners Jeroen Smit 2020-08-31T13:02:45+02:00. Belangrijk voor alle verwijzers naar SALT Aanvragen diagnostiek bij SALT . SALT heeft haar reguliere diagnostiek weer opgestart om gehoor te kunnen geven aan de toenemende behoefte aan diagnostiek van (huis)artsen en patiënten. Wij kunnen aan die vraag voldoen omdat we nu betere veiligheidsmaatregelen hebben kunnen treffen. Let op. Overzicht maatregelen Prinsjesdag 2020: Er komt een Nationaal Groeifonds, ook wel het Wopke/Wiebes-fonds genoemd. Daarmee wordt er de komende vijf jaar jaarlijks vier miljard euro vrijgemaakt voor investeringen in de economie, met name in innovatie, de infrastructuur en onderzoek. De investeringen moeten ook bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Minder zelfstandigenaftrek. Meer overzicht in afspraken met zorgverleners Meer overzicht in afspraken met zorgverleners . Overzichtelijke en duidelijke afspraken tussen zorgaanbieders en gemeenten: dat is het doel van de Afsprakenkaart. Het moet ervoor zorgen dat de financieel-administratieve processen effectiever en efficiënter verlopen. Zodat tijd en geld zoveel mogelijk worden besteed aan daar waar het om gaat: goede. Patiënten met co-/multimorbiditeit hebben te maken met diverse zorgverleners in verschillende zorgsettings. Er zijn diverse modellen voor de organisatie van zorg voor patiënten met chronische aandoeningen; zie voor een beschrijving achtergronddocument Zorgmodellen.. Voor de organisatie van zorg zijn de volgende kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van patiënten van toepassing

Opgelegde maatregelen BIG: een recent overzicht - dental INF

Richtlijnen en draaiboeken over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kun je vinden bij het LCI: LCI richtlijnen COVID-19.De informatie is voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, Wmo Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen -ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg. CZ heeft met ruim 45.000 zorgverleners afspraken gemaakt. Die liggen vast in een contract. Als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat, heeft dat veel voordelen. Zorgverleners met contract voor uw behandeling Zorgverleners zonder contract voor uw behandeling; U krijgt uw rekening volledig vergoed ; Afspraken over kwaliteit, maximale wachttijden en prijs; U hoeft niets. Bekijk het overzicht met alle organisaties op ZorgkaartNederland Overzicht Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Achtergrondinformatie over de SBI vind je op de website van het. Nascholingen overzicht. Door onze kennis te delen met zorgverleners, verwachten we een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het leven van patiënten. In onderstaand overzicht vindt u (geaccrediteerde) nascholingen op locatie, webinars of e-learnings die u plant waar en wanneer het u uitkomt. Om details van onderstaande nascholingen te.

In de Zorgzoeker vindt u alle zorgverleners waarmee Univé een overeenkomst heeft. En kiest u zo'n zorgverlener met wie Univé een contract heeft, dan weet u zeker dat u goede zorg ontvangt. Bovendien voorkomt u zo dat u een lagere vergoeding krijgt. Zo zoekt u eenvoudig een zorgverlener: Vul uw postcode in, kies een gewenste rubriek of zorgsoort en krijg het resultaat op uw scherm. Op basis. Bij een zorgverzekering met gecontracteerde zorg (ook wel een naturapolis genoemd) heeft de zorgverzekeraar contracten gesloten met zorgverleners en -instellingen. Als je voor gecontracteerde zorg kiest, moet je dus naar deze zorgverleners en -instellingen toe als je zorg nodig hebt. Meestal levert deze zorgverzekering wel een premievoordeel op

Of chat met ons Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Start een chat. Er is nu helaas geen chat beschikbaar. Soms heeft u deze contactgegevens nodig. Voor vragen over declaraties en machtigingen bij de volgende volmachten, merken en Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft u andere contactgegevens nodig. Zilveren Kruis Zorgkantoor ; ONE Underwriting Health; Aevitae tot en met 2018; De Friesland. Dat gaat gepaard met moeilijke keuzes die zorgverleners, gegeven de bijzondere omstandigheden, soms moeten maken. Zorgverzekeraars en zorgkantoren begrijpen dat dit voor mensen, vooral als zij al wat langer op een behandeling hebben gewacht, vervelend en belastend kan zijn. Maar gezien de bijzondere omstandigheden vertrouwen zorgverzekeraars en zorgkantoren op begrip van hun verzekerden en.

Artsen met maatregel in BIG-register op www

 1. Een ondersteuning voor alle getroffen zorgverleners rekening houdende met hun specificiteit. Het Fonds voor de medische ongevallen herneemt medische expertisezittingen . Door de strikte COVID-19-maatregelen organiseerde het Fonds voor de medische ongevallen tijdelijk geen medische expertisezittingen. Aangezien de maatregelen versoepeld zijn, is dat vanaf nu wel weer het geval. Er zijn wel nog.
 2. Alle afspraken met zorgverleners in een overzicht 18/12/2017 De standaard eAfspraak maakt het mogelijk om in een persoonlijke gezondheidsomgeving afspraken in te zien, te wijzigen en te maken bij verschillende zorgverleners. Het biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. Dit draagt bij aan het doel van MedMij: meer grip op je eigen gezondheidsgegevens en meer regie over je gezondheid. Samen.
 3. OVERZICHT ZORGVERLENERS STOPPEN MET ROKEN 2015 Zorgverlener Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Huisartsenpraktijk Boorsma Zwaluwenburg 21-23 7423 DV DEVENTER 0570 - 653 100 Huisartsenpraktijk Van der Does Zwaluwenburg 21-23 7423 DV DEVENTER 0570 - 511 532 Huisartsenpraktijk Jonker Holterweg 108-a 7429 AH DEVENTER 0570 - 799 031 Huisartsenpraktijk Tuynman Holterweg 108-a 7429 AH DEVENTER 0570.
 4. Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven
 5. Zorgverleners krijgen maatregel opgelegd voor fouten. Zorgverleners kunnen een zogenaamde maatregel krijgen. Bijvoorbeeld als een arts een verwijtbare fout maakt tijdens een operatie. Of al een arts zijn beroepsgeheim schendt. De maatregel wordt opgelegd door: het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of; de rechter. Opgelegde maatregelen opzoeken in.
 6. Dat betekent dat als een cliënt zich verzet tegen een behandeling of maatregel de zorgverleners op zoek moeten naar een alternatieve manier om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. Maar wat is nu precies 'verzet'? 30-09-2019 Onvrijwillige zorg is iedere vorm van zorg waar tegen de cliënt zich verzet, door bijvoorbeeld 'nee' te roepen, geen medicijnen te willen nemen en fysiek.
 7. gsmateriaal optimaal inzetten. 3 redenen waarom we specifieke teams van thuisverpleegkundigen.

Home BIG-registe

De basisverzekering wordt uitgebreid met een aantal vergoedingen. Een overzicht van alle wijzigingen vind je op onze zorgverzekering 2021 pagina. Dit vinden onze klanten van ons. 9,2. Op basis van 118.633 klantbeoordelingen. hoe we dit berekenen. bekijk ze allemaal . GOEDE DUIDELIJKE SITE. 10,0. Anoniem, WESTERVOORT. gisteren, zorgverzekering. Heel overzichtelijk, en het is makkelijk om een. Overzicht Voetbal; Formule 1; Wielrennen; Schaatsen; Tennis; Uitzendingen AEX. verkeer. weer. Meer NPO Operatiekamer ANP NOS Nieuws • Binnenland • 15-02-2016, 09:59. Kwart zorgverleners meldt falen collega niet Een op de vier zorgverleners trekt niet aan de bel als ze een collega structureel onverantwoorde zorg zien geven. Dat concluderen onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen. Zij. CDA Hilversum is bereid woningen met voorrang aan deze beroepsgroepen te verstrekken. Woningen met voorrang geven aan leraren, verpleegkundigen, politie- en brandweerpersoneel is geen noviteit. Het CDA wijst erop dat Amsterdam en Rotterdam deze maatregel al succesvol hebben gelanceerd Wie maken we blij met een DIKKE MERCI-box. We leveren de gedoneerde boxen af aan het UZ Gent en AZ Zeno. De ziekenhuizen verdelen de boxen onder het verplegend personeel. Hoe meer geld we inzamelen, hoe meer ziekenhuizen en zorgverleners we kunnen blij maken. Ziekenhuizen mogen ons bellen op 0495 168211 voor meer informatie over (uiteraard. In het geval van kleine, lokale uitbraken kan het virus met snel testen en grondig bron- en contactonderzoek onder controle worden gehouden. Dit gaat in Nederland echter met horten en stoten

OVERZICHT: Deze versoepelingen worden van kracht in juni, juli en augustus. Volgende week gaan cafés en restaurants weer open, vanaf dan mag u ook met veel meer mensen contact hebben en vanaf 15 juni kan u ook weer naar het buitenland reizen. Ontdek hier de nieuwe versoepelingen die de Nationale Veiligheidsraad vandaag heeft aangekondigd. Tobias Santens, Freek Willems wo 03 jun 17:24. PROVINCIE UTRECHT - Twee chirurgen van het UMC Utrecht verzamelden in korte tijd miljoenen voor zorgverleners die zelf zijn getroffen door het coronavirus Overzicht met gepubliceerde maatregelen van de AFM. Terug Overzicht met gepubliceerde maatregelen van de AFM . AFM verlengt benoeming van curator bij Today's Tomorrow B.V. met terugwerkende kracht. 4 mei 2020 Maatregel. AFM legt Esperite N.V. een aanwijzing op. 20 april 2020 Maatregel. AFM legt boetes op aan Goedkopehypotheek.nl, Bandstra en Van Doorn. 23 maart 2020 Maatregel. 2020; AFM. De corona-opt-in waarmee de medische gegevens van ruim acht miljoen Nederlanders zijn opengesteld is nog altijd zonder juridische basis, terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens dit wel nodig vindt.

Belangrijke informatie over zorgverleners in het BIG

De Verwijsgids Kanker biedt een overzicht van zorgverleners, organisaties en (online) zelfhulpprogramma's. Ook voor verwijzers zelf is de Verwijsgids waardevol, bijvoorbeeld voor verpleegkundigen en huisartsen. Zij kunnen opzoeken wat er in de regio aan hulp en ondersteuning te vinden is of samen met de patiënt de informatie . Kwaliteitscriteria opname gegevens Om de kwaliteit en. Ga terug naar het overzicht Artikel 'Maatregel met bijwerking' - pagina 24 - 27 • Checken of een geneesmiddel vergoed wordt door zorgverzekeraars • Over de vergoeding van medicijnen • Vergelijken van aanvullende zorgpolissen op vergoeding van medicijnen Ga terug naar het overzicht Artikel 'Gaten in het vangnet' - pagina 42 - 4

Het coronavirus: overzicht maatregelen - KV

Overzicht met stand van zaken toezeggingen MOCW. De toezeggingen gingen onder meer over de Monitor Beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs en subsidieregeling Wet fiscale maatregel rijksmonumenten. Download 'Overzicht met stand van zaken toezeggingen MOCW' PDF document | 4 pagina's | 189 kB. Rapport | 01-09-2020 . Dit document is een bijlage bij. Aanbiedingsbrief overzicht met stand van zaken. Overzicht Voetbal; Formule 1; Wielrennen; Schaatsen; Tennis; Uitzendingen AEX. verkeer. weer. Meer NPO ANP NOS Nieuws • Binnenland • Vr 18 september, 08:07 • Aangepast Vr 18 september, 10:33. Horeca boos over maatregelen: 'Klap in het gezicht, dit is symboolpolitiek' Koninklijke Horeca Nederland noemt het voornemen om cafés in de Randstad om 01.00 uur 's nachts te sluiten.

De horeca gaat voor vier weken dicht, al wordt die maatregel na twee weken geëvalueerd. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur. Recepties en banketten verzorgd door een traiteur zijn verboden, behalve voor hotelgasten en uitvaarten, met maximaal 40 mensen. Er komt een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur en nachtwinkels moeten om 22 uur dicht LIVEBLOG: Trump laat zich met mondmasker zien, duizenden demonstreren in Israël en Tourist treedt op voor zorgverleners Het was vandaag de eerste dag dat het verplicht was om een mondmasker te dragen in o.a. winkels De maatregel Plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen (PIJ) is de zwaarste sanctie in het Nederlandse jeugdstrafrecht. De PIJ-maatregel betreft een langdurige vrijheidsbenemende behandelmaatregel voor jeugdigen die zich, onder invloed van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, schuldig hebben gemaakt aan een ernstig strafbaar feit Staat komt met regeling voor kinderen van geëxecuteerde Indonesiërs Het kabinet heeft een regeling getroffen voor kinderen van Indonesische mannen die tussen 1945 en 1949 door Nederlandse.

CDA: &#39;Woningen met voorrang beschikbaar stellen voor

 1. Deze Belgen zitten al in lockdown: De enige juiste maatregel als de cijfers zo ernstig zijn Jo D'Haene en Karolina Menschaert Foto: if. Steeds meer politici en corona-experten noemen een nieuwe lockdown in ons land onafwendbaar. In Tsjechië kozen ze al opnieuw voor een complete lockdown, waardoor deze Belgen verplicht thuis zitten. Met gemengde gevoelens. Sinds donderdagmorgen zes uur.
 2. Tbs-maatregel geëist voor Bundense moedermoord. Bas Dingemanse. Geplaatst op dinsdag 20 oktober 2020 - 15:48. Alle media bekijken . Track '88. Facebook; Twitter; Mail; Read later; Leon J. (49) moet in de ogen van justitie geen celstraf, maar de tbs-maatregel krijgen. De aanklager acht weliswaar bewezen dat Leon op 31 januari zijn 89-jarige moeder verstikte in haar eigen woning in Bunde, maar.
 3. Muntengang 1 7411 GD Deventer T 31 (0)570 64 02 77. Medische Metrolijnen COVID-19. Co-design in Corona-hectie
 4. gsmateriaal mogen die niet doorrekenen aan hun patiënten. Met die maatregel wil
 5. istratieve processen effectiever en efficiënter verlopen. Zodat tijd en geld zoveel mogelijk worden besteed aan daar waar het om gaat: goede zorg. Door: Marieke Vos. Sinds de.
87-jarige inwoonster Winschoten: &#39;Deze hulp voelt als mijn

Wij hopen u op onze site een zo breed mogelijk overzicht te geven voor en over zorgverleners. Mocht u nog tips hebben dan horen wij dat graag van u. Contact met de beheerder Nieuws over zorgverleners Zorgverleners kunnen het nu al niet meer aan, professor Kris Vanhaecht: Het absenteïsme stijgt, ook de vijver van de interims raakt leeg - Het Nieuwsblad Slaapproblemen, psychische klachten. Nieuwe standaard eAfspraak: alle afspraken met zorgverleners in één overzicht 18 december 2017 . Sinds vandaag is de nieuwste MedMij-standaard gepubliceerd op de website van Nictiz. Het gaat om de standaard eAfspraak, die het mogelijk maakt om in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) afspraken in te zien, te wijzigen en te maken bij verschillende zorgverleners. Het biedt patiënten. Alternatieve zorgverleners kunnen omdat er geen medische indicatie hun werk niet uitoefenen. Het verkopen of afleveren van goederen mag, zolang de anderhalve meter kan worden gewaarborgd De vakbonden hebben niet alleen een probleem met het feit dat niet alle zorgverleners de premie krijgen. 'Dit is nu echt wat er niet moet gebeuren. Vorige week hebben we nog actie gevoerd om structurele maatregelen te vragen, waaronder degelijke lonen', legt Selleslach uit. 'De mensen nu afkopen met een soort restaurantcheque is behoorlijk beschamend. Een cadeautje lijkt leuk, maar het is niet. Overzicht van dienstverleners met een kwaliteitsregistratie binnen Werk en Sociale Economie Dit wil zeggen dat niet iedere dienstverlener nu al een kwaliteitsregistratie moet hebben om een maatregel uit te oefenen; Op het niveau van een maatregel gelden meestal extra voorwaarden. Zoekt u een specifieke dienstverlening, zoek dan op de website van de maatregel. Doorzoek de kwaliteitsdatabank.

Overzicht. De LifeVest divisie van ZOLL Medical Corporation is gericht op het ontwikkelen van de LifeVest draagbare defibrillator en aanverwante technologie. De LifeVest draagbare defibrillator wordt gedragen door patiënten die een risico lopen op plotse hartdood. Het apparaat bewaakt voortdurend het hart van de patiënt, en als een levensbedreigend ritme gedetecteerd wordt, geeft het een. Zorgbedrijf Antwerpen neemt deze maatregel uit voorzorg naar aanleiding van bevestigde covid-besmetting bij 6 bewoners. Afgelopen dinsdag 6 oktober testte 1 bewoner op de beschermde afdeling van woonzorgcentrum Europasquare positief. In navolging daarvan werd besloten ook andere bewoners te testen en preventief tijdelijk geen bezoek meer toe te laten op de afdeling. Alle voorzorgen zijn. Met uw pgb mag u alleen zorgverleners betalen die een goedgekeurde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst met u hebben. Deze zorgverleners mogen geen onderaannemers inschakelen. Dit betekent dat de zij de zorg aan u zelf moeten leveren. Zij mogen dat niet door anderen laten doen. Hierdoor is duidelijk waaraan u uw budget besteedt. Uitzondering: ouderinitiatieven. Ouderinitiatieven maken vaak. Huisartsen en andere individuele zorgverleners krijgen hulp van de overheid om met verzekeraars over de inhoud en kwaliteit van een pakket te praten in plaats van vooral over geld. Zorgverleners en zorgverzekeraars krijgen meer vrijheid om afspraken met elkaar te maken als het gaat om innovatieve behandelingen of een nieuwe aanpak van patiëntenzorg Overzicht typen amyloïdose en nomenclatuur. De informatie over typen amyloïdose en nomenclatuur is bestemd voor alle zorgverleners die hierin geïnteresseerd zijn. Nadat amyloïd in een biopsie aangetoond is, dient het type nog wel te worden vastgesteld. Er zijn namelijk veel typen amyloïdose, die van elkaar onderscheiden worden door het.

Maximum aantal zorgverleners bereikt. U kunt maximaal 3 zorgverleners met elkaar vergelijken. Verwijder een zorgverlener om een ander toe te voegen. Ga verder. Nog niet genoeg zorgverleners geselecteerd. Voordat u kunt vergelijken moet u eerst minimaal 2 zorgverleners toevoegen. Ga verder . Uw vergoeding binnen 3 werkdagen uitbetaald. Declareer eenvoudig via Mijn Zilveren Kruis of de app. U. Zorgverleners die momenteel extra kosten hebben voor beschermingsmateriaal mogen die niet doorrekenen aan hun patiënten. Met die maatregel wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block de patiënt financieel beschermen tijdens de coronacrisis. Voor de zorgverleners zelf komt er een financiële tegemoetkoming om uitzonderlijke uitgaven te helpen dekken. Minister De Block: Voor mij zijn. Indien een berisping of een geldboete na 1 april 2019 worden opgelegd dan volgt publicatie alleen als het tuchtcollege dat in de beslissing bevolen heeft (zie overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd) Op tuchtrecht.nl worden uitspraken gepubliceerd die gedaan zijn vanaf 2010 Uw huis verduurzamen kan op verschillende manieren. Bekijk de lijst met energiebesparende maatregelen waarvoor u de Energiebespaarlening kunt aanvragen Dit brengt met zich dat zorg niet voorbehouden is aan de zorgverleners die deze zorg doorgaans plegen te bieden. Dit brengt ook met zich dat zorgverzekeraars in hun polis kunnen regelen dat ook andere zorgverleners een dergelijke vorm van zorg kunnen bieden. Voor het eigen risico betekent dit dat, ongeacht de vraag wie de hulp feitelijk verleent, het eigen risico aansluit bij de omschrijving.

Inschrijven in het BIG-register Ondernemersplein - KV

Wilt u weten of wij met uw ziekenhuis voor het nieuwe jaar een contract sluiten? Dan kunt u zich opgeven voor de contractmelder. Bekijk uitleg Zorgzoeker. Afspraken met zorgverleners. Elk jaar maken we samen met zorgverleners afspraken over de zorg. Bijvoorbeeld over hoeveel behandelingen een zorgverlener dat jaar zal uitvoeren. En tegen welk bedrag. Met deze afspraken zorgen we dat iedereen. Helena is een beveiligde omgeving voor alle medische documenten.Dankzij Helena is het mogelijk om op een veilige manier te communiceren tussen patiënt en zorgverleners.Als patiënt kan je eenvoudig en gratis registreren op dit platform. Voor zorgverleners is dit volledig geïntegreerd met je EMD software - professionele zorgverleners - marktkooplieden Als u onder de groep bijzondere categorieën valt, registreert u zich eerst met het formulier Registreren als bijzondere categorie. Eenmalige ontheffing (bloktijden ontheffing): Met een ontheffing bloktijden heeft u voor 1 dag toegang tot het 'autovrije' gebied of het voetgangersgebied. Deze.

actieve beroepsbeoefenaars op basis van bepaalde activiteitscriteria die vroeger zorgverleners met een activiteit of met een profiel werden genoemd. De tabellen bevatten niet de beroepsbeoefenaars die verzorging verlenen buiten de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, en ook niet degenen die niet-verzorgende functies uitoefenen in het gezondheidssysteem (bv. arbeidsarts. Onder zorgvraag vind je een overzicht van de aandoeningen met een link naar een betrouwbare informatiesite en een overzicht van de zorgverleners die kennis hebben van het onderwerp en de juiste zorg bieden. Binnenkort komt er een Q&A van de meest gestelde vragen en antwoorden van vrouwen en zorgverleners. Ook gaan we zorgverleners uitnodigen om online webinars via onze website te geven. Zus. De afkorting ELZIS betekent Eerste Lijn Zorg In Soest. ELZIS wil zorgen dat alle zorgverleners meer met elkaar verbonden zijn, samenwerken. Samen voor een beter Soest De maatregel in verband met de rode en oranje zones voor het buitenland blijven van kracht. Wie uit een rode zone terugkomt moet zich verplicht laten testen. Wie uit een oranje zone terugkomt.

De zorgvragen die we hier publiceren zijn uitsluitend voor zorgverleners die als zzp'er kunnen werken. De tarieven staan niet altijd vast. Deze kunnen wijzigen afhankelijk van het budget van de zorgvrager. Op aanvraag kunnen we je een overzicht toesturen met de minimale tarieven. Wij vragen 10% bemiddelingsfee. Je kunt je laten inschrijven in onze databestand. Je krijgt dan als eerste bericht. Je hebt een pgb gekregen. Nu kun je zorgverleners gaan zoeken en afspraken met hen maken over hun taken. Op deze pagina's krijg je antwoorden op vragen als: Wie mag je inhuren? Waar vind je goede en betrouwbare zorgverleners? Wat voor afspraken moet je samen maken, en hoe leg je die vast? Wat mag je Lees mee Overzicht van alle bedragen waar u mee te maken kunt krijgen als u een persoonsgebonden budget heeft in 2019. U vindt hier informatie over het budget waar u de zorg uit kunt betalen, over de tarieven die u uw zorgverleners mag uitbetalen, en over andere bedragen waar u mogelijk mee te maken heeft

Zwarte lijst zorgverleners, maak je posterwand compleet

Neem contact met ons op. Landelijk Meldpunt Zorg. Voor particulieren: Advies en informatie bij klachten over zorg en jeugdhulpverlening. Inspectierapporten. Rapporten over zorgaanbieders, zorgverleners, jeugdhulpverleners en bedrijven. Over ons. Wie zijn wij en waar staat IGJ voor? Alle onderwerpen. Toezichtsthema's, bevoegdheden, klachten, melden, medicijnen en hulpmiddelen. IGJ.nl. Obstipatie - informatie voor zorgverleners Laatst bijgewerkt op 19 februari 2018 . Omdat de darmspier en sluitspier niet aangedaan raken is obstipatie (verstopping) geen direct gevolg van ALS, PSMA en PLS. Toch hebben veel patiënten last van obstipatie. Dat kan komen door veranderde voeding en vochtinname, medicijnen en minder beweging. Obstipatie leidt tot een vol gevoel, buikpijn en kan. De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden. Er zijn vijf regionale tuchtcolleges in Nederland, elk met een eigen werkgebied. Het centraal tuchtcollege behandelt zaken in hoger beroep

Bekijk ook: Overzicht van restitutiepolissen op Zorgwijzer. In de praktijk hoef je in de meeste gevallen echter helemaal geen rekening door te sturen. Dit komt doordat de zorgverzekeraars die restitutiepolissen aanbieden met alle ziekenhuizen en de meeste zorgverleners een contract afsluiten. Alleen bij zorgaanbieders die niet zijn gecontracteerd schiet je de rekening voor en wordt deze. In 2018 hebben de Eerste en Tweede kamer ingestemd met een wijziging van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wijziging, die deels voortvloeit uit twee evaluaties van de Wet BIG en ontwikkelingen in de tuchtrechtelijke jurisprudentie, is op 1 april 2019 in werking getreden en verandert het tuchtrecht in de gezondheidszorg op verschillende punten In afstemming met VNG, Divosa en verschillende gemeenten heeft het kabinet besloten om de toets op beschikbaar geld op 1 april 2021 in te voeren. Dit geeft voor een periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers. Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld. Een goede scholing voor zorgverleners in het geven van instructies is daarom belangrijk. Long Alliantie Nederland . De inhalatieprotocollen en gebruiksaanwijzingen op deze website zijn opgesteld door de Long Alliantie Nederland. Deze zijn ontwikkeld door een expertteam van de LAN. De instructiefilmpjes zijn door dit expertteam goedgekeurd. Voor een compleet overzicht van het expertteam en de.

Heeft uw arts een fout gemaakt? Check het op

 1. Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende.
 2. Met betrekking tot Stoppen met Roken zijn lasertherapie en acupunctuur als behandelingen uitgesloten van vergoeding. Lasertherapie van Prostop (tel.no.: 0800 - 77 678 67) en de Allen Carr cursus kennen een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top. Versie: 16-1-201
 3. Mondmaskers België de mist in met fout advies over mondmaskers Een mondmasker mag niet onder de kin hangen. Beeld GI. Een chirurgisch mondmasker even onder de kin laten hangen, kan besmettingen.
 4. Medicatiepaspoort Als u nieuwe zorgverleners spreekt, is een overzicht van uw medicijnen erg handig. Zo weten zij precies welke medicatie u gebruikt en schrijven ze geen medicijnen voor die niet goed samengaan met uw huidige medicatie. Ook wanneer u naar het buitenland gaat is een medicatiepaspoort belangrijk. Medische gegevens In de app kunt u algemene en medische informatie opnemen.
 5. In de Zorgzoeker staan alle zorgverleners (zoals huisartsen, ziekenhuizen, therapeuten en tandartsen) in Nederland. Bij elke zorgverlener staat ook vermeld of de zorgverlener een contract heeft met VGZ. Waar vind ik de Zorggids? U vindt de Zorggids hier. Hoe vind ik een zorgverlener in de Zorgzoeker? In de Zorgzoeker kunt u eenvoudig zorgverleners met elkaar vergelijken. Op deze pagina leggen.

OVERZICHT. Dit zijn de nieuwe corona-maatregelen van de ..

Via onderstaand overzicht vind je alle relevante veiligheidsprotocollen van en voor de toeristische deelsectoren in Vlaanderen terug, inclusief hun status (ontwerpprotocol of definitief protocol) Met verdere of inhoudelijke vragen over deze protocollen kan je steeds contact opnemen met de sector- en beroepsorganisatie die dit protocol heeft opgesteld Alle zorgverleners krijgen te maken met nieuwe toestemmingseisen en een informatieplicht. Zorginstellingen en zelfstandig werkende zorgverleners daarnaast met nieuwe regels voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen. De wet treedt in werking op 1 juli 2017, maar wordt gefaseerd ingevoerd zorgverleners en branchepartijen hebben opgesteld. In dit toetsingskader beschrijft de inspectie wat zij beoordeelt en toetst bij haar toezicht op de Wet zorg en dwang (Wzd). De inspectie gebruikt dit toetsingskader met ingang van 1 januari 2020. De Wzd is gedetailleerd daarom staat in het toetsingskader een uitgebreide set normen. Het betekent echter niet dat de inspectie haar toezicht op de. In de module 'Zoek een zorgverlener in je buurt' vind je alle zorgverleners met een erkenningsnummer bij het Riziv. Ook chiropractors, osteopaten en psychotherapeuten die een overeenkomst hebben met CM in het kader van de CM-tegemoetkoming kun je er opzoeken.. De module vertelt je onder meer of zorgverleners al dan niet geconventioneerd zijn. Wat geconventioneerd zijn betekent, lees je hier 1 Onze Minister is, in voorkomend geval in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat, bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 33.500,- op te leggen ter zake van een handelen of nalaten in strijd met de artikelen 7b, eerste tot en met derde lid, of 11, eerste lid, of het bepaalde bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4, tweede of.

Zorgverleners - Wat er toe doe

 1. Met 8.008.402 hebben de VS de kaap van acht miljoen besmettingen overschreden. India staat op plaats twee met 7.370.468 gevallen en Brazilië is derde met 5.169.386 besmettingen. Wereldwijd kwamen.
 2. Ook in ziekenhuis St Jansdal is tijdens deze tweede coronagolf het aantal coronapatiënten helaas aan het stijgen. Daarnaast is het belangrijk dat de normale zorg zo goed mogelijk doorgaat
 3. Zorgprofessionals (en burgers) krijgen op dit moment met heel uitzonderlijke en vaak ook zware (zorg)situaties te maken. Daarom bieden wij u een overzicht van middelen, diensten en/of producten die u als zorgprofessional ondersteuning op mentaal vlak kunnen geven, als u daar behoefte aan heeft. Coaching (mentale) Coaches voor Medici bieden gratis 1 coaching gesprek aan (in [

BIG-register zwarte lijst zorgverleners januari 2013 - SIN-N

Behoud eenvoudig overzicht op uren en facturatie. 24/7 beschikbaar. Dankzij ons unieke platform zijn wij in staat om op elk moment van de dag razendsnel gekwalificeerde zorgverleners te leveren via zuivere bemiddeling. Zorgvuldigheid . Wij onderscheiden ons in kwaliteit en zorgvuldigheid. Daarnaast bieden wij scherpe tarieven aan. Ontdek zelf al onze voordelen door op de bovenste knop te. Maak een kennismakingsafspraak met een van onze coaches. Terug naar het nieuws overzicht. Start met een gratis proefweek fitness . Proefweek aanvragen. Nieuws; Belangrijkste maatregel die de overheid niet noemt. Sportschool BoukeSport in Reusel is dé plek voor individueel fitness, groepsfitness en het Bio-Circuit. Bij BoukeSport krijg je de begeleiding en de persoonlijke aandacht die.

 • Mex hr arthrose.
 • Psychose heilen ohne medikamente.
 • Selbsthilfeforum psychische erkrankungen.
 • Msg linden.
 • Nord west feuerwehr.
 • Hundehilfe baden württemberg.
 • Youtube fussballtraining schnelligkeit.
 • Polizei bw stellenangebote verwaltung.
 • Muntermacher lebensmittel.
 • Testo wirkt nicht.
 • Aus wahrheitstabelle formel.
 • Alamo wiki.
 • Brautgeld türkei.
 • Steve lukather guitar.
 • Tanzschule stroh adventskalender.
 • Marta larralde.
 • Meine schwester ist tot forum.
 • Das floß der medusa buch.
 • Motorrad oldtimer börse.
 • Schizophrenie gaba.
 • Periodensystem f.
 • Köln 50667 intro 2017.
 • Deutsche schulen in griechenland.
 • Safari bar zürich.
 • Japanische samurai wappen.
 • Renaissance merkmale.
 • Yachtcharter sneek.
 • Hexal ag holzkirchen.
 • Jacques wein depot online.
 • Family guy film.
 • Wien tag und nacht willi.
 • Q significa timer en español.
 • Glättungskondensator erklärung.
 • Mr bean cartoon stream.
 • Gamer shirts.
 • Jake johnson scrubs.
 • Was sind kurden.
 • Konferens synonymer.
 • Parkhaus baumwall.
 • Massachusetts englisch.
 • Abtreibung vergebung.